Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie

Biblioteka  wydaje Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie. Periodyk ukazuję się cztery razy w roku. Adresowany jest do mieszkańców zainteresowanych sprawami związanymi z gminą Dębe Wielkie. Zawarte są  w nim wiadomości i aktualności gminne, kulturalne, sportowe oraz wieści ze szkół. Mieszkańcy gminy mają możliwość odpłatnego zamieszczania reklam w kwartalniku. Biuletyn ukazuje się od 2002 roku, wszystkie numery czasopisma dostępne są w Bibliotece. Dwa egzemplarze obowiązkowe przesyłane są do Biblioteki Narodowej, gdzie podlegają wieczystemu archiwizowaniu.
Od 2017 r. Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie wydawany jest przez GOK.

Biuletyny Informacyjne Gminy Dębe Wielkie dostępne pod adresem:

http://www.debewielkie.pl/vertb4gl9anx2-31/