Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie

Biblioteka  wydaje Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie. Periodyk ukazuję się cztery razy w roku. Adresowany jest do mieszkańców zainteresowanych sprawami związanymi z gminą Dębe Wielkie. Zawarte są  w nim wiadomości i aktualności gminne, kulturalne, sportowe oraz wieści ze szkół. Mieszkańcy gminy mają możliwość odpłatnego zamieszczania reklam w kwartalniku. Biuletyn ukazuje się od 2002 roku, wszystkie numery czasopisma dostępne są w Bibliotece. Dwa egzemplarze obowiązkowe przesyłane są do Biblioteki Narodowej, gdzie podlegają wieczystemu archiwizowaniu.
W latach 2011-2016 był wydawany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębem Wielkim. Obecnie ukazuje się co dwa miesiące a jego wydawcą jest GOK.

Biuletyny Informacyjne Gminy Dębe Wielkie dostępne pod adresem:

http://www.debewielkie.pl/biuletyn-informacyjny-gminy/