Projekt „Biblioteka na to czeka” – książki z Instytutu Pamięci Narodowej w Bibliotece

Już drugi raz w ramach projektu „Biblioteka na to czeka „otrzymaliśmy od Instytutu Pamięci Narodowej książki z zakresu historii Polski. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski, poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. Książki wydane przez Instytut  wzbogacą księgozbiór naszej Biblioteki, są wśród nich albumy, zbiory referatów i konferencji naukowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów dostępnych w naszej bibliotece.

Tytuły książek:

 • „Ojczyzna Obrońcy Swemu” Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku
 • Atakować książką
 • Bez złudzeń i bez maski. Publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej „Kulturze” w latach 1970-2000
 • Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939 – 1945
 • Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie.
 • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 roku.
 • Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć.
 • Józef Piłsudski. Pisarz.
 • Klio za Wielką Wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku.
 • Opozycja i opór społeczny po 1956 roku. T.1.
 • Opozycja i opór społeczny po 1956 roku. T.2.
 • Opozycja i opór społeczny po 1956 roku. Rolnicza „Solidarność”
  w Polsce 1980 – 1989
 • Osaczeni – napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL.
 • Partia, państwo, społeczeństwo.
 • Polska 1939 – 1945